Wonen in bieb, kerk of school

Waarom?

We staan in Nederland voor een omvangrijke woonopgave. Voor bouwen in het groen is nauwelijks draagvlak. Beter gebruik van de bestaande gebouwenvoorraad is een duurzaam alternatief. Leegstaand maatschappelijk vastgoed gaat de woningnood niet oplossen, maar biedt kans op inspirerende transformatievoorbeelden leveren die naar meer smaken.

Hoe?

Deze website laat zien hoe dat kan. Door het koppelen van verschillende herbestemmingssmaken aan concrete woonopgaven. Door het bieden van een hands-on recept met instrumenten en door het belichten van de do’s en don'ts van verschillende stakeholders

Wie?

Geen succesvol hergebruik zonder smaakmakers. Wie zijn er bepalend als het gaat om hergebruik van maatschappelijk vastgoed? En hoe kunnen ze bijdragen aan een smaakvol product? Voor dit project interviewden we een vijftal smaakmakers in verschillende rollen.

vijf smaakmakers

Wat?

Om een beeld te geven van de verschillende smaken werden vier concrete case-studies op verschillende plekken en in verschillende situaties uitgewerkt.

Lees verder

case studies klein