Cultuurdrager

Essentie 

 • Versterken van het cultureel profiel van buurt, wijk of stad via het behouden en/of verbeteren van cultureel waardevol erfgoed.

Culinaire referentie

 • Vergeten groenten; klassieke ingrediënten verwerken in nieuwe gerecht.

Wat doen en laten

 • Zoek naar passende (woon)functie die recht doet aan de kwaliteiten van het gebouw en de historie daarvan.
 • Betrek deskundigen om het culturele erfgoed te inventariseren en te interpreteren.
 • Benoem de unieke waarden en benut deze voor het bouwen van een merk; haal verhalen op die dit merk ondersteunen.
 • Smeed brede coalitie van belanghebbende partijen waaronder ook particuliere liefhebbers.
 • Maak samen met partners een business case waarin het cultureel rendement wordt vertaald in potentiële opbrengsten
 • Gebruik het momentum en benut het toeval; creëer een doorbraak als de tijd daarvoor rijp is.
 • Voorkom starheid en tunnelvisie in de strijd om het bestaande te behouden; wees pragmatisch en kijk breder dan de locatie zelf.

Welke rollen

 • Ontwikkelaar is bij voorkeur een partij die ervaring heeft met cultureel erfgoed; belangrijke rol is het financieel haalbaar krijgen van het hergebruik.
 • Ontwerper is sterk dienend aan de culturele opgave en is er aantoonbaar vertrouwd mee; brengt creativiteit in om culturele waarden op verschillende manieren/niveaus her te gebruiken.
 • Gemeente is partner bij transformatie; stelt eventuele subsidies beschikbaar; zorgt - in het geval van een tender - voor een gebalanceerde mix van culturele, sociale en financiële criteria.

Welke instrumenten

 • Waardenkaart voor het integraal identificeren en kwalificeren van alle relevante culturele waardes rond object.

Voor- en nadelen 

 • Het identificeren en vervolgens exploiteren van de culturele waarden van de locatie is de kern van het recept. Specifieke (erfgoed) deskundigheid is nodig door alle fasen heen. Culturele ‘fixatie’ kan andere mogelijkheden, die misschien beter haalbaar zijn, belemmeren.

Referentieprojecten