Fast Accommodator

Essentie

 • Voorzien in betaalbare ruimte aan urgente en beleidsmatig relevante doelgroepen; denk aan woon- en werkruimte voor kunstenaars, asielzoekers, jonge ondernemers, uitstromers GGZ, enzovoort.

Culinaire referentie

 • Fast food, snelle maar smakelijke hap voor mensen met trek en weinig tijd

Wat doen en laten

 • Analyseer het accommodatievermogen van betreffende vastgoed in relatie tot potentiële doelgroepen.
 • Ontwerp een ‘magic mix’ van doelgroepen die elkaar aanvullen en versterken.
 • Betrek de buurt bij het ontwikkelproces en geef ze bijvoorbeeld positie bij opstellen van huisregels.
 • Rekruteer een maatschappelijke beheerder op locatie, kan ook bewoner zijn, die ook aanspreekpunt voor buurt is.
 • Wees creatief in het zoeken naar simpele en goedkope oplossingen; niet alles hoeft volgens hoogste eisen geregeld te worden
 • Geef toekomstige bewoners een rol bij transformatie en in het beheer.
 • Zorg voor klein ontwikkelteam dat mandaat heeft en tempo kan maken.

Welke rollen

 • Ontwikkelaar is een daadkrachtige partij die snel kan schakelen en vertrouwd is met beheer- en gebruiksfase; kent doelgroepen van dichtbij; ontwikkeling en beheer bij voorkeur in één hand.

 • Ontwerper brengt kennis in van gebouw en installaties; heeft inventiviteit om simpele oplossingen te bedenken; ontwerpt sterk vanuit uitvoering en beheer; teamspeler.

 • Gemeente is gecommitteerd en draagt dit commitment actief uit; durft buiten kaders van huisvestingsverordening te denken; past bouw- en andere regels met creativiteit toe.

Welke instrumenten

Voor- en nadelen

 • De essentie van dit recept is de korte bereidingstijd, maximale vulling en lage kosten. Urgente problemen kunnen ermee opgelost worden. Tegenover deze voordelen staat het relatief lage afwerkingsniveau van het gebouw. Het resultaat kan er soms letterlijk goedkoop uitzien.

Referentieprojecten