Kavelvuller

Essentie

 • Maximeren van de (sociale) woningproductie door het slim benutten van ruimtelijke en culturele mogelijkheden van object in relatie tot marktvraag. Integraal behoud van object is een optie, maar partiële sloop met creatief hergebruik van onderdelen is ook een mogelijkheid.

Culinaire referentie

 • All you can eat; het buffet mateloos benutten, zo nodig voor een bescheiden prijs.

Wat doen en laten

 • Zoek een passende verkoopstrategie die gericht is op maximeren van de productie; kies je voor één partij of ga je tenderen?
 • Laat het gebouw taxeren.
 • Doe voorbereidend werk dat de opbrengst kan maximaliseren, bijvoorbeeld in gang zetten van bestemmingswijziging, schetsontwerpstudie en/of exploitatie studie
 • Benut mogelijkheid om het ‘rechtens verkregen’ kwaliteitsniveau van oorspronkelijke bouwaanvraag toe te passen i.p.v. kostenverhogende nieuwbouweisen.

Welke rollen

 • Ontwikkelaar heeft ervaring met transformatieprojecten en kan tegen een (financieel) stootje. Hij gaat op zoek naar ruimtelijke en bouwkundige mogelijkheden, selecteert een bijpassende doelgroep en verkent draagvlak in de buurt.
 • Ontwerper is goede puzzelaar; hij onderzoekt haalbaarheid van ideeën, maakt kostenindicaties, etc. Daarnaast is hij is de kok die straks het gerecht moet opdienen zodat het aantrekkelijk is voor gebruikers, omwonenden en - in eerste instantie - politiek..
 • Verruiming bestemmingsplan naar functie en bouwvolume is vrijwel altijd nodig. Dit vraagt gemeente die daar maximaal aan wil bijdragen en bereidt is om andere eisen, denk aan duurzaamheid en cultuurbehoud, op een ‘lager pitje’ te zetten. Wel eisen stellen aan differentiatie naar prijs

Welke instrumenten

 • Traditionele instrumenten uit ontwerpkoffer.

Voor- en nadelen

 • Deze smaak kan mogelijk woningen te maken kan botsen met doelstellingen zoals behoud erfgoed, realiseren van groen en andere leefbaarheidsaspecten.
 • Weerstand van omwonenden kan gemakkelijk ontstaan indien bestaand volume wordt vergroot via aanbouwen en/of optoppen.
 • Toevoegen van veel woningen geeft draagvlak aan naburige voorzieningen.

Referentieprojecten

 • Duivendal, Wageningen (universiteit → wonen)
 • Bajeskwartier, Amsterdam (gevangenis → wonen)