Participator

Functie

 • Stimuleren van het zelforganisatie via coöperatieve ontwikkel- en woonvormen die de deelnemers in staat stelt actief te participeren in ontwikkel- en/of woonproces en die diversiteit in .(woon)gebieden creëert. Collectief particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is één van de verschijningsvormen van de Participatie-impuls

Culinaire referentie

 • Gourmetten, maaltijd naar eigen smaak kunnen samenstellen, maar toch samen eten.

Wat doen en laten

 • Zorg eerst voor een locatie! Een locatie activeert, inspireert en maakt zaken meteen concreet.

 • Bied oorspronkelijke bewoners, gebruikers en omwonenden de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk mee te doen.

 • Doe aan verwachtingsmanagement en leg spelregels vast over proces en onderling gedrag.

 • Kies voor een werkwijze die aansluit bij het karakter en vaardigheden van de deelnemers.

 • Geef iedereen een rol op basis van zijn of haar eigen kwaliteiten; inventariseer die kwaliteiten.

 • Zoek betrouwbare samenwerkingspartners, waaronder ervaren project(bege)leider; kies niet te snel op prijs.

 • Zorg dat je de baas blijft over je eigen initiatief en blijf niet te lang dromen.

Welke rollen

 • Rol ontwikkelaar wordt in wezen vervuld door het collectief van beoogde eindgebruikers; zij worden bijgestaan door deskundige partijen die kennis inbrengen en eventueel risico’s afdekken.

 • Ontwerper is dienstbaar aan opdrachtgever; staat in alle fasen (geduldig) open voor vragen en suggesties van deelnemers; is een communicator en heeft geen sterallures.

 • Gemeente gedraagt zich op ambtelijk en bestuurlijk niveau als een actieve partner; bereidt locaties (publiekrechtelijk) goed voor; maakt onderscheid tussen participatieve en reguliere projectontwikkeling.

Welke specifieke instrumenten

 • competentiemodel voor inventariseren en benutten van kwaliteiten van alle participanten.

 • Basisset spelregels voor proces en onderlinge verhoudingen die voor elk initiatief aangepast kunnen worden.

Welke voor- en nadelen

 • Zelforganisatie is rode draad door alle fasen heen; initiatief, ontwerp, bouw en beheer. Dat maakt het proces complex en soms langdurig. Hoogontwikkeld eigenaarschap is de grote meerwaarde van dit recept. Daarnaast ontwikkelen de deelnemers nieuwe competenties en meer dan eens leidt deze werkwijze tot lagere kosten.

Referentieprojecten

 • Boekhuis, Amersfoort (bibliotheek -> wonen)

 • Borgheerd, Haren (school -> wonen)

 • Osseweischool, Rotterdam (school -> wonen)