Positie

positie gemeente

Het benutten van leeg of leegkomend maatschappelijk vastgoed voor wonen, vraagt op de eerste plaats een actieve rol van de Afdeling Wonen van de gemeente. We onderscheiden er drie:

  • reactieve rol: Afdeling Wonen reageert (pas) wanneer algemeen bekend is dat panden worden afgestoten

  • responsieve rol: Afdeling Wonen zit als eerste bij (maatschappelijke) partijen aan tafel wanneer panden overtollig blijken.

  • proactieve rol: Afdeling Wonen denkt actief met maatschappelijke partners mee over toekomst van hun bezit. 

De maatschappelijke partners betreft op de eerste plaats de eigen gemeentelijke vastgoeddienst. Vaak is de relatie daar goed mee. Niettemin speelt Wonen meestal pas een rol als besloten is om bepaalde panden af te stoten. Waarom niet eerder? Het meewegen van het woonbelang in een eerder stadium van de besluitvorming kan tot een investeringskeuze leiden die voor beide partijen voordelig is.

Wat geldt voor het eigen vastgoedbedrijf, geldt ook voor partners in zorg en onderwijs. Ook zij beschikken over substantieel vastgoed dat voor wonen van belang kan zijn. Hoe eerder aan tafel, hoe meer dat kan opleveren voor de woonopgave. In de gemeente Olst-Wijhe is daar een aanzet toe gemaakt. In de vorm van en kansenkaart is integraal over de toekomst van de onderwijsgebouwen nagedacht. Lees hier de gehele casestudy.

kansenkaart onderwijsgebouwen Olst-Wijhe