Recept

recept compact

 

Stap 1: Opgave

Wat is de lokale woonopgave en welke andere beleidsvraagstukken spelen er? Kruis de relevante thema’s in de BEHOEFTENKAART aan.

Stap 2: Aanbod

Wat is het aanbod aan maatschappelijk en eventueel ander vastgoed? Maak een AANBODKAART met een overzicht van locaties.

Stap 3: Kansen

Waar liggen kansen om lokale opgaven te matchen met beschikbare locaties? Maak een KANSENKAART met een of meer gewenste smaken.

Stap 4: Partijen

Welke partijen zijn nodig om de beoogde kansen te benutten? maak een STAKEHOLDERKAART.

Stap 5: Strategie

Met welke strategie kunnen de kansen optimaal benut worden, rekening houdend met belangen van partijen? Maak een STRATEGIEKAART.