Smaken

mengpaneel

Dit mengpaneel laat zien dat je kan schuiven met smaken en draaien aan financieel en maatschappelijk rendement bij het zoeken naar nieuwe invulling van (lege) gebouwen.

Kavelvuller

Maximeren van de (sociale) woningproductie door het slim benutten van ruimtelijke en culturele mogelijkheden van object in relatie tot marktvraag. Integraal behoud van object is een optie, maar partiële sloop met creatief hergebruik van onderdelen is ook een mogelijkheid. Lees hier verder.

Duivendaal, Wageningen

Voormalig bestuurscentrum van de universiteit in Wageningen werd in 2013 getransformeerd naar studentenhuisvesting. Op tijdelijke basis zijn - samen met de toekomstige bewoners - 179 wooneenheden gerealiseerd.

Bajeskwartier, Amsterdam

De bijlmerbajes wordt een nieuwe stadswijk met 1350 woningen. Eén van de zes karakteristieke torens wordt geheel behouden. Verder wordt 98% van het materiaal hergebruikt en komen de  oude luchtplaatsen terug als openbare ruimtes.

Cultuurdrager

Versterken van het cultureel profiel van buurt, wijk of stad via het behouden en/of verbeteren van cultureel waardevol erfgoed. Het gaat niet altijd om mooie gebouwen, maar vaak wel om 'mooie' verhalen. Lees hier verder.

Noordsingel gevangenis, Rotterdam

Vanaf 2019 wordt er gewoond in de 19e eeuwse Noordsingel Gevangenis in Rotterdam. Dure woningen hebben deze ingewikkelde transformatie mogelijk gemaakt. ook andere functies zijn toegevoegd.

De Gouden Bal, Leeuwarden

Een deel van het voormalige Diaconessenziekenhuis in Leeuwarden is in 1992  getransformeerd tot 21 zelfstandige wooneenheden voor de woongroep De Gouden Bal, een woongemeenschap voor 50-plussers. Sommige pioniers wonen er nog steeds en zijn nu over de negentig.

Participator

Stimuleren van het zelforganisatie via coöperatieve ontwikkel- en woonvormen die de deelnemers in staat stelt actief te participeren in het ontwikkel- en/of woonproces. Collectief particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is één van de verschijningsvormen van de Participator. Lees hier verder.

Boekhuis, Amersfoort

Voormalige openbare bibliotheek in Amersfoort veranderde in 23 koopappartementen via collectief particulier opdrachtgeverschap; tevens kreeg buurt een positieve impuls.

Borgheerd, Haren

Een monumentaal schoolgebouw in het Groningse Haren is in 2010 getransformeerd tot wooneenheden voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Een groep ouders nam hiervoor het initiatief.

Placemaker

Stimuleren van ontwikkeling en transformatie van woongebieden via beschikbaar stellen van vastgoed voor katalyserende en 'plaatsmakende' activiteiten die zijn afgestemd op de beoogde gebiedsontwikkeling en de functie van het wonen daarbinnen. Lees hier verder.

WOW-Amsterdam, Amsterdam

Voormalige HTS werd in 2013 getransformeerd tot hostel met 400 bedden in combinatie met 40 studio's voor pas afgestudeerde kunstenaars. WOW heeft positieve impuls gegeven aan de Kolenkitbuurt, één van de grootste probleemwijken van Amsterdam.

DOK, Gent

Voormalige werf maakt langzaam plaats voor een woongebied. In de tussentijd vinden er op het (resterende) terrein tal van groene en creatieve activiteiten plaats; elk jaar weer anders. DOK Gent noemt zich 'werfplaats voor verpozing en creatieve manoeuvres'. 

Fast accommodator

Snel voorzien in betaalbare ruimte aan urgente en beleidsmatig relevante doelgroepen; denk aan woon- en werkruimte voor kunstenaars, asielzoekers, jonge ondernemers, uitstromers GGZ, enzovoort. Lees hier verder.

Wonen statushouders, Eijsden-Margraten.

Tempy heeft in het Limburgse Noorbeek een oude school geschikt gemaakt voor statushouders. Met een slimme inbouwunit, die er ook mooi uitziet, werden tijd en kosten bespaard. 

Oude bibliotheek, Oosterhout

Na een prooi van vandalisme geweest te zijn, wordt de oude bibliotheek in Oosterhout weer gebruikt voor een mix van wonen en werken; voorbeeld van transformatie met minimale middelen.