Stakeholderkaart

stakeholder

Welke partijen zijn nodig om de beoogde kansen te benutten? Maak een STAKEHOLDERKAART.

Plaats alle partijen die een rol zouden kunnen of moeten spelen in het bovenstaande schema. Op de horizontale as staat de mate van interesse in het project. Op de verticale as de macht of invloed van partijen.