Strategiekaart

strategiekaart

Met welke strategie kunnen de kansen optimaal benut worden, rekening houdend met belangen van partijen? Maak een STRATEGIEKAART.

Alles in eigen hand

Gemeente doet het zelf. Behoudt of verwerft het eigendom en huurt deskundige partners in om beoogd resultaat te realiseren. Gemeente in managementrol.

Samen aan de slag

Gemeente betrekt actief alle belanghebbers rond vraagstuk. Motto: alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Gemeente in regierol.

Bottom Up

Gemeente biedt ruimte voor initiatief en ondernemerschap van onder op. De regels zijn ruim en beoogd resultaat is beperkt vastgelegd. Gemeente vervult stimulerende rol.

De markt aan zet

Gemeente zet tender of andere verkoopstrategie in op zoek naar marktpartijen die beste prijs-kwaliteit leveren. Ze stelt duidelijke spelregels vast. Gemeente in rol van marktmeester.